ارائه انواع خدمات غیابی توسط شرکت مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا با شرایط بسیاراستثنایی و ایده آل به صورت تمام وقت و 7 روز هفته


اراده انواع خدمات غیابی توسط شرکت مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا با شرایط بسیار استثنایی و ایده آل به صورت تمام وقت و 7 روز هفته


لیست خدمت غیابی اقتصادی ارائه شده توسط مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا به شرح زیر می باشد:

1-خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قوانین ICC و قوانین جلب و حمایت وزارت اقتصاد و نیز مقررات و تسهیلات ویژه مناطق آزاد

2- خدمات  مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های EPF ، PF و EPCF  تحویل کلیدی

3- حضور در جلسات تعیین شده جهت مذاکره و  عقد قرارداد های تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی به نمایندگی از طرف موکل

4- نظارت و پیشبرد قراردادها با رعایت مفاد تعهدات  قراردادی

5- بررسی مسائل قراردادی و ارائه طریق کارشناسی در آن مضمون

6- ارائه  خدمات مدیریتی در تامین پوشش  بیمه ای  متناسب با پروژه  به سرمایه گذار و کارفرما

7- نمایندگی عمده کمپانی های خارجی و شعبه آن شرکت نزد اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در حوزه فعالیت نماینده

و بسیاری از خدمات دیگر که با احترام و با حداقل هزینه به عزیزان و هموطنان گرامی ارائه خواهد شد.

گروه مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا منتطر تماس شما و مشاوره های رایگان می باشند.


Top