• 5 تیر 1398
  • +98 (021) 88743000

تغییرات جدید مهاجرتی استرالیا 2018

تغییرات جدید مهاجرتی استرالیا 2018

به روز رسانی اخبار مهاجرت به استرالیا – ژانویه 2018

تغییرات در 20 دسامبر 2017 و 4 ژانویه 2018 اعلام شد:

اداره مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی نام خود را به وزارت امور داخلی تغییر داده است.
افزایش قانون های مالی برای  درخواست های بعضی ویزاهای دانشجویی.
این مقاله تغییرات، تاثیرات بالقوه بر تقاضاهای ویزا را توضیح می دهد و همچنین بر  لزوم استفاده از کارشناس که ممکن است برای تصمیم گیری شما مفید باشد اشاره می کند.
اداره مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی کابینه امور داخلی در 20 دسامبر سال 2017 ایجاد شد.
ادغام آژانس های مهاجرت به استرالیا، اجرای قانون فدرال، امنیت ملی و حمل و نقل، عدالت کیفری و مدیریت اضطراری از کارهای این کابینه می باشد.
اداره مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی در حال حاضر به طور رسمی به عنوان وزارت امور داخلی شناخته می شود.
در حال حاضر این موضوع، مهاجرت را به دیگر آژانس های امنیت ملی نزدیک تر می کند.
در صورتی که متقاضیان اطلاعات درست ارائه دهند و چه در صورتی که اطلاعات ارائه شده اشتباه و نادرست باشد، این موضوع باعث می شود که  بررسی دقیق تری به هنگام ارزیابی متقاضیان بدون در نظر گرفتن هویت آنها انجام می شود.
ویزای دانشجویی
سرمایه لازم برای برای هزینه های زندگی
در موارد مسلم ویزاهای دانشجویی، درخواست های ارائه شده باید به همراه شواهدی باشد که نشان دهنده تمکن مالی در دسترس به هنگام تحصیل در دانشگاه های استرالیا باشد.
امروز وزارت امور داخلی اعلام کرد که حداقل سرمایه لازم برای ویزای دانشجویی در اول فوریه 2018 افزایش خواهد یافت. و این افزایش تقریبا 2.3 % خواهد بود و در ادامه با تغییر شاخص قیمت مصرف کننده در استرالیا ادامه خواهد یافت.
از ابتدای فوریه سال 2018:
دانشجوی اصلی یا قیم: 20.290 دلار
همسر یا همراه: 7.100 دلار
به ازای هر فرزند: 3.040 دلار

نتیجه:
تغییرات بسیاری در کابینه مهاجرت و انواع مختلف ویزاها جهت اقامت استرالیا در طی 6 تا 8 ماه گذشته ایجاد شده است. بعضی از این تغییرات هنوز سر جای خود هستند و بعضی دیگر اجازه برگشت به قوانین اولیه را نمی دهند.
تغییرات بسیاری در برنامه های مهاجرت به استرالیا برای ماه های آینده برنامه ریزی شده اند. به نظر میرسد که تغییرات قوانین، در مورد ویزاهایی که هنوز تغییراتی بر روی آنها اعمال نشده است، موجی خروشان ایجاد خواهد کرد.  
با در نظر داشتن این موضوع، می توان یادآوری کرد که وزارت امور داخلی، ممکن است در مورد درخواست ویزاها تصمیمات خود را بر اساس اطلاعاتی که متقاضیان قبلا فراهم کرده اند، اتخاذ کند و در بسیاری از موارد درخواست ارائه شواهد و مدارک بیشتر نکند.
با توجه به مطالب ذکر شده، اقدام کردن درخواست غیر معتبر، و پر ریسک بودن موقعیت مهاجرتی شما، یا ویزای رد شده امکان پذیر می باشد.
مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا با داشتن سال ها تجربه آماده خدمت رسانی به شما متقاضیان عزیز در مسیر دستیابی به اهدافتان می باشند.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید