• 29 آبان 1398
  • +98 (021) 88743000

انتقال تکنولوژی

انتقال تکنولوژی

امروزه یکی از ضرورت های توسعه اقتصادی دسترسی به تکنولوژی می باشد و انتقال تکنولوژی یکی از موضوع های تجارت بین الملل محسوب می شود .در بازارهای جهانی تلاش های فراوانی برای تحصیل تکنولوژی پیشرفته انجام می شود .مفهوم تکنولوژی و راه های مبادله ی آن از نظر تجاری و حقوقی با یکدیگر متفاوت بوده به طوریکه از مهم ترین قسمت های قرارداد انتقال تکنولوژی می توان به جنبه های نرم افزاری و حقوقی مالکیت فکری دانست .

ماهیت و انواع قرارداد انتقال تکنولوژی

قرارداد انتقال تکنولوژی یکی از انواع قراردادهای تجاری بین المللی محسوب می شوند . انتقال تکنولوژی به صورت قراردادهای جداگانه به صورت تدریجی یا هم زمان انجام می شود .انتقال بین المللی فناوری به صورت قرارداد انتقال فناوری انجام می شود .هدف از قرارداد انتقال تکنولوژی استفاده از تکنولوژی برای تولید محصول مورد نظر می باشد . قرارداد انتقال تکنولوژی ، قراردادهای متنوع و متعددی است از جمله قرارداد تجارت متقابل ، فرانشیز ، سرمایه گذاری مشترک ، لیسانس و .. را در برخواهد داشت . به طور کلی قرارداد انتقال تکنولوژی را می توان به دو دسته تقسیم کرد .

  1. آن دسته از قراردادهای انتقال تکنولوژی که هدف اصلی آن مبادله تکنولوژی و اجزا آن می باشد مانند قرارداد لیسانس .
  2. دسته دوم قراردادهای انتقال تکنولوژی که نتیجه غیر مستقیم آن ها ، انتقال تکنولوژی می باشد .به زبان ساده می توان اینگونه بیان کرد که این قراردادها در کنار موضوع اصلی خود که شامل سرمایه گذاری و مشاوره می باشد باعث انتقال تکنولوژی نیز می شوند .

نوع قرارداد انتقال تکنولوژی به عواملی چون نوع و اهمیت فناوری و سیاست های کشور یا صنایع پذیرنده بستگی خواهد داشت .

قرارداد سرمایه گذاری مشترک

همان گونه که از نام این قرارداد پیدا است ، قرارداد سرمایه گذاری جهت سرمایه گذاری دو یا چند شخص حقوقی یا حقیقی که برای رسیدن به اهداف اقتصادی مشترک در چارچوب روابط حقوقی خود قرارداد سرمایه گذاری مشترک را تنظیم می کنند . قالب رایج حقوقی جهت شکل دهی به قرارداد سرمایه گذاری ، قالب جوینت ونچر است . جوینت ونچر نوعی همکاری تجاری است که طرفین ، مدیریت فعالیت های خاص خود را به طور مشترک انجام می دهند و در سود و زیان موجود شریک هستند .

انتقال قرارداد تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک از قراردادهای انتقال تکنولوژی می باشد درحالی که موضوع اصلی و مستقیم آن انتقال تکنولوژی نیست .موضوع اصلی این قراردادهای تلفیق سرمایه طرفین می باشد و برای تامین هدف مشترک بین آن ها ، انتقال تکنولوژی نیز اتفاق بیفتد . یکی از مهم ترین هدف های شریک های قرارداد جوینت ونچر بدون شک جذب و انتقال تکنولوژی به بنگاه های خود می باشد . زمانی که از انتقال تکنولوژی در قراردادهای سرمایه گذاری مشترک صحبت می شود، توسعه و بهره برداری مشترک از تکنولوژی یکی از مهم ترین بخش های اهداف شرکا در قراردادهای سرمایه گذاری می باشد .

روش انتقال تکنولوژی به شرکت مشترک

قراردادهای سرمایه گذاری مشترک معمولا بین چند شریک که هر کدام بخشی از سرمایه اولیه خود را ارائه می دهند ، شکل می گیرد .اگر سرمایه این شرکت ها به صورت تکنولوژی باشد ممکن است به صورت دانش فنی یا حق اختراع باشد . انتقال حق اختراع به شرکت مشترک به دو صورت انجام می شود : در حالت اول شرکت مشترک مالک حق اختراع شده و در این حالت بین شرکا و شرکت قرارداد انتقال حق اختراع بسته می شود .تمامی حقوق خود را شریک نسبت به حق اختراع از دست می دهد و در صورتی که شرکت ورشکسته شود ، حق شریک نیز نسبت به حق اختراع برابر سایر شرکا می باشد.

در حالت دوم بین شریک صاحب حق اختراع و شرکت مشترک قرارداد لیسانس ایجاد می شود . در این صورت مالکیت حق اختراع با صاحب حق می باشد .در نتیجه چنان چه شرکت دچار ورشکستگی شود ، شریک نسبت به حق اختراع خود دارای امتیاز می باشد و امتیاز بهره برداری را نسبت به حق اختراع باز می یابد .

مشاورین مهاجرت کانادا – استرالیا ارائه کننده انواع خدمات مهاجرت و متخصص در خصوص مدیریت تجاری ، تحقیقات و توسعه ، انتقال تکنولوژی ، ارزشمندی و تضمین سرمایه می باشد . جهت کسب اطلاعات بیش تر و مشاوره با گروه مشاوران حقوقی شرکت می توانید با شماره تلفن های +98 8874300021 تماس حاصل نمایید .  

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید