• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

سرمایه گذاری و کارآفرینی در کانادا

سرمایه گذاری و کارآفرینی در کانادا

سرمایه گذاری و کارآفرینی در کانادا

مهاجرت به کانادا جهت اخذ اقامت دایم کانادا از طریق سرمایه گذاری و یا کارآفرینی متقاضی بایستی سوابق مدیریتی در سطوح بالا داشته باشد و یا صاحب سرمایه مالی بوده باشد. حوزه های فعالیت بایستی در زمینه های تجاری، صنعتی، کشاورزی و یا اقتصادی بوده و متقاضی فعالیت مؤثر داشته باشد.

الف- سرمایه گذاری

1- سرمایه گذاری فدرال

شرایط لازم :
الف- دارایی حداقل به مبلغ 800000 الی 1600000 دلار کانادا
ب- سرمایه گذاری در کانادا به مبلغ 400000 الی 800000 دلار کانادا
ج- داشتن حداقل 5 نفر کارمند با پوشش بیمه ای

نکته اول : متقاضیانی که مبلغ بیشتر نشان داده و سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند، در اولویت می باشند.
نکته دوم : این برنامه تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد. (بدلیل تکمیل ظرفیت)

2- سرمایه گذاری کبک

شرایط لازم (2018) :
الف- دارایی حداقل به مبلغ 2.000.000 دلار کانادا (متقاضی یا همسر وی)
ب- داشتن حداقل 2 سال تجربه در مدیریت و مالکیت طی 5 سال گذشته (در حوزه های تجارت، صنعت و یا کشاورزی) و داشتن حداقل 2 نفر کارمند با پوشش بیمه ای
ج- سرمایه گذاری به میزان 1.200.000 دلار کانادا به مدت 5 سال در کانادا طی قراردادی مشخص با استان کبک

نکته اول : این مبلغ پس از 5 سال بدون سود به متقاضی مسترد خواهد شد.

نکته دوم : بجای مبلغ فوق، میتوان 325.000 دلار (بدون بازگشت) به دولت کبک پرداخت نمود و اقامت را دریافت نمود(البته با داشتن شرایط لازم دیگر)
نکته سوم : این برنامه حدودا" در اواخر بهار هر سال بازگشایی می شود.

ب- کارآفرینی

اخذ اقامت کانادا از طریق کارآفرینی جهت افرادی مناسب است که تجربه کاری و سرمایه لازم هردو را داشته و می توانند در کانادا کسب و کار مناسب راه اندازی کرده و ایجاد شغل نمایند.
فعلا" کارآفرینی فدرال مسدود می باشد ولی کارآفرینی بیشتر استان ها باز می باشد.

کارآفرینی کبک

جهت اخذ اقامت دایم کانادا، متقاضی بایستی بیزنسی را در استان کبک خریداری کرده و یا ایجاد نماید و بایستی حداقل 1/3 سهام آن را دارا باشد و در عین حال نقش فعال در اداره آن داشته باشد.
شرایط لازم :
الف- دارایی حداقل 300.000 دلار کانادا (متقاضی یا همسر وی)
ب- حداقل 2 سال تجربه مدیریت در طی 5 سال گذشته (برنامه ریزی، کنترل و مدیریت نیروی انسانی، مواد و منابع مالی) و نیز تحت کنترل داشتن 25% سهام از دارایی خالص برای تجارت اولیه
پ- حداقل 100.000 دلار کانادا جهت سرمایه گذاری در استان بمدت یکسال
ج- استخدام حداقل یکنفر مقیم کانادا در بیزنس ایجاد شده
د- کسب حداقل 35 امتیاز
و- گواهی سلامت پزشکی و عدم سوءپیشینه

نکته اول : ارزیابی و اولویت بندی پرونده متقاضی بر اساس فاکتورهای سن، تحصیلات، دانش اطلاعاتی استان کبک و زبان می باشد.
نکته دوم : این برنامه بعلت تکمیل ظرفیت تا اطلاع ثانوی مسدود می باشد.

کارآفرینی استان ها (PNP استانی) :

1-    استان Alberta
2-    استان BC
3-    استان Manitoba
4-    استان Saskatchewan
5-    استان Yukon
6-    استان Ontario
7-    استان Nova Scotia
8-    استان Prince Edward Island
9-    استان Northern Territories

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید