• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

اخذ اقامت کشور کانادا از طریق خوداشتغالی

اخذ اقامت کشور کانادا از طریق خوداشتغالی

اخذ اقامت کشور کانادا از طریق خوداشتغالی

هنرمندان، کشاورزان و ورزشکاران حرفه ای می توانند با توجه به شرایط مربوطه جهت اخذ مهاجرت به کانادا اقدام نمایند.

1- خود اشتغالی فدرال :

کسانی که در یکی از رشته های ورزشی، هنری و یا کشاورزی دارای حداقل 2 سال سابقه کار در کشور خود باشند (در 5 سال اخیر)، می توانند از طریق خوداشتغالی فدرال جهت اقامت اقدام نمایند.

ورزشکاران یا کشاورزان :

شرایط لازم –
الف- دو دوره یکساله (جمعا" دو سال) سابقه خوداشتغالی در رشته ورزشی یا
ب-  دو دوره یکساله (جمعا" دو سال) سابقه شرکت و فعالیت در امور قهرمانی در سطح جهانی یا
ج- یکسال در بند یک و یکسال در بند دو فوق
د- برای خرید و مدیریت یک مزرعه کشاورزی بایستی حداقل دو دوره یکساله (جمعا" دو سال) سابقه مدیریت داشته باشد (جهت کشاورزان از طریق خرید مزرعه)

هنرمندان :

شرایط لازم –
الف- دو دوره یکساله (جمعا" دو سال) سابقه خوداشتغالی در رشته های هنری و فرهنگی یا
ب- دو دوره یکساله (جمعا" دو سال) سابقه شرکت و فعالیت در سطح جهانی (در فعالیتهای فرهنگی و هنری) یا
ج- یکسال در بند یک و یکسال در بند دو فوق

سقف امتیازات 100 می باشد که متقاضی بایستی حداقل 35 را کسب نماید.

توضیح  
امتیاز
تحصیلات    25
تجربه    35
سن    10
مهارت زبان 24
انطباق پذیری 6
جمع کل 100

2- خوداشتغالی استان کبک :

جهت استان کبک نیز متقاضیان خوداشتغالی بایستی دارای مهارتهای لازم در حرفه خود باشند. شما بایستی در فعالیتهای مرتبط خود اثربخشی قابل توجهی در حوزه های فرهنگی و هنری، ورزشی یا خرید و مدیریت مزرعه در کانادا داشته باشید.
شرایط لازم :
الف- جهت موارد فوق الذکر، ارزش دارایی بایستی حداقل 100000 دلار کانادا باشد.
ب- داشتن حداقل 2 سال تجربه کاری مرتبط

اولویت بندی متقاضیان علاوه بر موارد مذکور، بر اساس فاکتورهای : سن، تحصیلات، دانش اطلاعاتی استان کبک و نیز آشنایی به زبان انجام می پذیرد.

جهت اطلاع از وضعیت و شرایط خود جهت اخذ اقامت کانادا می توانید فرم ارزیابی رایگان را در وب سایت ما به آدرس http://continentalgp.co/fa/evaluation  تکمیل نموده و برای ما ارسال نمایید. در ضمن می توانید از مشاوره تلفنی رایگان مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا نیز بهره مند گردید.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید