• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

ویزای EB2-EB3 آمریکا

ویزای EB2-EB3 آمریکا

EB2—EB3  هر دو تقریبا در یک سطح میباشند و تفاوت آنها در نوع روند کارهای اداری کارت سبز میباشد.

در این دو نوع ویزا جهت مهاجرت به آمریکا شما باید دارای کارشناسی ارشد تا دکتری و یا دارای دیپلم دبیرستان و یا حتی زیر دیپلم بوده و مدارک تخصصی فنی و تجربی اداره کار را از ایران کسب نموده باشید .

مهمترین بخش این دو نوع ویزا در آنست که شما باید پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای قانونی در ایالات متحده امریکا را داشته باشید.

اخذ پیشنهاد شغلی مخصوصا اگر خارج از امریکا باشید بسیار کار سخت و تقریبا میتوان گفت که غیر ممکن است چون باید کارفرما آگهی کرده و اگر هیچ امریکایی پیدا نشد تا آن شغل را اشغال نماید این کار به یک خارجی ارجاع میگردد.

مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا فقط در مواردی این نوع پرونده ها را میپذیرد که شما پیشنهاد شغلی داشته باشید.

مهاجرت متخصصین به آمریکا

EB2-EB3

دلیل اصلی اینکه کشور آمریکا همیشه مهد علم و دانش در  جهان  بوده و کلیه نو آوری ها  و اختراعات علمی جهان غالبا در این کشور آغاز میشود ، طراحی دقیق و پیش بینی  این کشور در جهت گسترش  علم و دانش در آینده  است .

اگر شما مدارک دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد به بالا دارید و یا حتی زیر دیپلم با تخصص حرفه ای از وزارت کار، و در هر شرایطی که باشید میتوانید یک پیشنهاد شغلی از یک کارفرمای امریکائی داشته باشید.

.انواع ویزاهایی هستند که نیاز به پیشنهاد شغلی از امریکا دارند EB2.EB3-

 یا پیشنهاد شغلی به دعوتنامه ای اطلاق میشود که یک کارفرمای امریکائی پس از تائید وزارت کار و مقامات  Job Offer  

ذیصلاح و پس از کسب اطمینان اینکه هیچ شهروند امریکائی آن شغل را نمیخواهد صادر میگردد.

National Interest waiver  ( NIW)

EB2 Visa

معافیت از پیشنهاد شغلی بدلیل منافع ملی یا پیشنهاد شغلی از یک کار فرمای امریکایی  Job Offer اخذ  یک ماده قانونی است که ویژه افرادی است که تخصص آنها محدود به قشر و گروه خاصی نبود و منافع حاصل NIW از این تخصص به تمامی اقشار مختلف در امریکا مربوط میشود ( مخترع ، تخصص ویژه ای در علم پزشکی) اگر شما برای این ماده قانونی تائید شوید اخذ گرین کارت شما حتمی است ، البته پرونده  بسیار مشکل و پیچیده ای خواهد بود و لی نتیجه آن حتمی است چون نیازی به پیشنهاد شغلی نیست.

توجه داشته باشید اخذ پیشنهاد شغلی مخصوصا برای متقاضیانی که خارج از امریکا بسر میبرند ،بسیار مشکل و حتی میتوان گفت تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل است که این مرکز اصولا وکالت پرونده ای را که پیشنهاد شغلی نیاز دارد را قبول نمیکند

.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید