• 29 آبان 1398
  • +98 (021) 88743000

ویزای EB4 آمریکا

ویزای EB4 آمریکا

این نوع ویزا ویژه اقشار خاصی از قبیل مذهبیون و یا افرادی که در سازمان ملل و یا ارگان های جهانی و بین المللی فعالیت میکنند و یا بازنشسته این مراکز هستند، می باشد.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید