• 2 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

خدمات حقوقی و غیابی

خدمات حقوقی و غیابی


خدمات حقوقی :

ایرانیان و غیر ایرانیان محترم خارج از کشور به دلایلی نیاز به خدمات مشاوره حقوقی و قضایی در داخل ایران داشته باشند می توانند این خدمات را بصورت وکالتی و کاملا حرفه ای به طور غیابی توسط وکلا و حقوقدانان متخصص و مجرب در زمینه های مختلف تا احقاق حقشان دریافت نمایند.

بدیهی است موانع ذیل، حضور این گونه اشخاص جهت دفاع و احقاق حق قانونی خود در محاکم حقوقی و قضایی ایران را مشکل و گاها غیر ممکن می سازد.

    بعد مسافت و هزینه های هنگفت سفر به ایران
     دوری از خانواده و از دست دادن شغل و درآمدهای ماهیانه
    طولانی بودن پروسه های حقوقی و قضایی و زمان گیر بودن آن ها
    عدم آشنایی به قوانین و موانع امور اداری مربوطه
    سوء استفاده افراد شیاد و ایجاد شائبه های تبعیض و بی عدالتی توسط آن ها

با توجه به ارزش والای ایرانیان خارج از کشور و نیاز به فراهم سازی زمینه های روابط اقتصادی و بازرگانی و فرهنگی منابع داخلی کشور ایران لازم دانستیم نسبت به ارائه خدمات حقوقی و قضائی شرح ذیل اقدام نمائیم .

    خدمات حقوقی در حوزه مالی و اقتصادی
    خدمات حقوقی املاک غیر منقول
    خدمات حقوقی امور خانواده
    خدمات حقوقی جرائم و امور کیفری   

خدمات غیابی :

خدمات غیابی اقتصادی شامل :

- خدمات مشاوره سرمایه گذاری در چارچوب قوانین ICC و قوانین جلب و حمایت وزارت اقتصاد و نیز مقررات و تسهیلات ویژه مناطق آزاد

- خدمات  مشاوره و مدیریت سرمایه گذاری در پروژه های EPF ، PF و EPCF  تحویل کلیدی

- حضور در جلسات تعیین شده جهت مذاکره و  عقد قرارداد های تجاری و اقتصادی داخلی و بین المللی به نمایندگی از طرف موکل

- نظارت و پیشبرد قراردادها با رعایت مفاد تعهدات  قراردادی

- بررسی مسائل قراردادی و ارائه طریق کارشناسی در آن مضمون

- ارائه  خدمات مدیریتی در تامین پوشش  بیمه ای  متناسب با پروژه  به سرمایه گذار و کارفرما

- نمايندگی عمده کمپانی های خارجی و شعبه آن شركت نزد اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و خصوصی در حوزه فعالیت نماینده

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید