• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان ها

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان ها

مهاجرت به کانادا از طریق کارآفرینی استان ها


آلبرتا (Alberta) :

از آغاز پذیرش جدید، فقط کارآفرینی کشاورزی پذیرفته می شود.


بریتیش کلمبیا(British Columbia) :

این استان در برنامه جدید خود برای کارآفرینان که از نوامبر 2015 شروع شده، صرفا" جهت مناطق خارج از ونکوور مبلغ 200000 دلار کانادا سرمایه گذاری را تعیین نموده است. این استان دارای اقتصادی قوی و پویا بوده و دارای نیروی کار ماهر و متخصص و مناسب جهت سرمایه گذاری می باشد. از زمان شروع پذیرش، هرماهه 200 پرونده جهت سرمایه گذاری بررسی شده و برای متقاضیان دارای امتیاز بالاتر دعوتنامه ارسال می گردد.

مراحل پذیرش :

-    جهت آمادگی متقاضی، بعد از انجام بررسی های لازم در مورد استان BC، در صورت امکان متقاضی سفری تحقیقاتی-توریستی به کانادا و استان BC انجام دهد.
-    متقاضی بصورت آنلاین و با هزینه 300 دلار پروفایل خود را ایجاد و ارسال نماید. حداکثر بعد از یکماه امتیاز متقاضی بصورت ایمیل به وی اطلاع رسانی خواهد شد.
-    در صورت احراز حداقل امتیاز، متقاضی در لیست امتیاز (Pool) قرار می گیرد. حداکثر تا شش ماه اگر برای متقاضی دعوتنامه ارسال نشود، پرونده از لیست مذکور خارج میشود. در این حالت اگر متقاضی نخواهد مجددا" در لیست انتظار قرار گیرد بایستی مراحل ثبت نام را مجددا" انجام دهد.
-    در صورتیکه متقاضی امتیاز حدنصاب را کسب نماید، دعوتنامه ای برای ارسال درخواست و نیز مدارک لازم از طرف استان دریافت می نماید.
-    در صورتیکه متقاضی پذیرفته شود، پس از دریافت نامه و امضاء موافقت نامه، یک ویزای کاری دو ساله (2-year work permit) دریافت خواهد کرد.
-    از این پس متقاضی 20 ماه فرصت خواهد داشت تا کسب و کار خود را در این استان راه اندازی نماید.
-    اگر کسب وکار مذکور در فرصت 20 ماهه و بر اساس مندرجات تفاهم نامه فی مابین پیاده سازی گردید، آنگاه متقاضی نامزد دریافت اقامت دایم کانادا خواهد شد.


جدول کلی امتیازات

شرح امتیاز   
سابقه کار 24
دارایی 12
سرمایه گذاری در استان 20
تعداد شغل ایجاد شده 20
سایر(زبان،سابقه کار،تحصیل در کانادا) 32
فاکتورهای شغلی (Business Concept) 80
منطقه بیزنس 12
جمع کل 200


شرایط عمومی پذیرش :

الف- حداقل سه سال مدیریت+مالکیت یک بیزنس و یا حداقل چهارسال (البته در 10 سال گذشته) در جایگاه مدیریت ارشد یک بیزنس
ب- حداقل 600.000 دلار کانادا دارایی و اموال
پ- مدرک زبان حداقل آیلتس 5.0
ج- داشتن حداقل مدرک فوق دیپلم و یا (بعنوان گزینه جایگزین) در 5 سال گذشته حداقل بمدت سه سال سابقه مالکیت 100% بیزنس خود را داشته باشد.

استان Northwest Territories :

شرایط لازم :

الف- سرمایه گذاری حداقل 300.000 دلار برای ایجاد یا خرید یک بیزنس در محدوده شهر Yellowknife
ب- سرمایه گذاری حداقل 150.000 دلار برای ایجاد یا خرید یک بیزنس در خارج از محدوده شهر Yellowknife
پ- در صورت سرمایه گذاری در محدوده شهر Yellowknife، داشتن حداقل 500000 دلار دارایی
ت- در صورت سرمایه گذاری در خارج از محدوده شهر Yellowknife، داشتن حداقل 250000 دلار دارایی
ج- سپردن 75.000 دلار نزد دولت ایالتی بمنظور ضمانت و حسن اجرای طرح توجیهی؛ بعد از اجرای طرح بدون سود به متقاضی مسترد خواهد شد.
د- مهارت در زبان انگلیسی به اندازه لازم جهت برقراری ارتباط (حداقل آیلتس 4.0)؛ این مهارت در حین مصاحبه ارزیابی میگردد.
و- داشتن مهارت و تخصص لازم جهت پیاده سازی طرح توجیهی  ارائه شده.

استان نوا اسکوشیا (Nova Scotia) :

شرایط لازم :

الف- حداقل دارایی خالص 600.000 دلار کانادا؛ این دارایی بایستی توسط یک مؤسسه حرفه ای ثبت شده در کانادا مورد ارزیابی و تأیید قرار بگیرد.
ب- داشتن حداقل سه سال تجربه کاری و مالکیت یک سوم بیزنس ایجاد شده و یا 5 سال سابقه مدیریت ارشد در طی ده سال گذشته.
پ- مبلغ 150.000 دلار کانادا را بر اساس تفاهم نامه با استان مربوطه، جهت ایجاد بیزنس قانونی سرمایه گذاری نماید.
ت- ارایه مدرک زبان انگلیسی یا فرانسه با حداقل نمره 5 و دارای حداقل دو سال اعتبار.
ث- مدرک تحصیلی حداقل دیپلم که توسط اداره ارزیابی کانادا (دارای 5 سال اعتبار) تأیید شده باشد.
ج- ارایه طرح توجیهی جهت ایجاد بیزنس پیشنهادی
د- ارایه توافق نامه جهت اسکان در استان
و- اثبات مدیریت روز بروز متقاضی در کسب و کار فعلی خود در کشور مبدأ
ی- استخدام حداقل یک نفر شهروند کانادایی

توجه: متقاضی بعد از بررسی و امتیازبندی بر اساس معیارهای مرتبط (مدرک تحصیلی، زبان، سنوات مالکیت بیزنس، مبلغ سرمایه گذاری، ارزش دارایی، سن، زبان همسر و نیز انطباق پذیری)، در صورت انتخاب شدن دعوت میگردد. در این مقطع اجازه کار دوساله صادر شده که در این مدت اگر بیزنس پیشنهادی بر اساس شرایط توافق شده پیاده سازی شده باشد، مجوز اقامت دایم صادر خواهد شد.

استان انتاریو (Ontario) :


شرایط پذیرش کارآفرینان :

الف- حداقل دارایی خالص 800.000 دلار کانادا
ب- حداقل سرمایه گذاری 500.000 دلار کانادا (از همان دارایی بند قبل)
پ- ارایه طرح توجیهی (Business Plan) قابل قبول استان
ت- پیش بینی و نهایتا" ایجاد حداقل دو شغل جدید در طرح توجیهی مربوطه
ج- مالکیت یک بیزنس یا حداقل سه سال سابقه مدیریت در 5 سال گذشته
د- حداقل مدرک زبان مورد نیاز IELTS 4.0 می باشد.

پذیرش :

الف- پذیرش بر اساس امتیازبندی محاسبه می شود و متقاضیان با امتیاز بیشتر دراولویت می باشند.
ب- زمانیکه متقاضی پذیرفته میشود، مجوز کاری دو ساله صادر میشود که در این مدت متقاضی بایستی طرح توجیهی خود را بدرستی پیاده سازی کند که در صورت موفقیت، مجوز اقامت دایم صادر خواهد شد.
ج- در هرسال از دو سال اقامت موقت بایستی متقاضی حداقل 9 ماه در استان ساکن باشد.


جدول کلی امتیازات

شرح  
امتیاز
تجربه کاری 50
مبلغ سرمایه گذاری 100
تحصیلات و زبان انگلیسی 20
جمع کل 170

جهت اخذ اطلاعات بیشتر در مورد جدول امتیازات به آدرس وب سایت زیر مراجعه نمایید :

http://www.ontarioimmigration.ca/prodconsum/groups/csc/@oipp/documents/document/oi_en_entre.pdf

استان پرنس ادوارد (Prince Edward Island) :

شرایط مؤثر :

الف- سن در محدوده 21 الی 59 سال
ب- تحصیلات دیپلم به بالا
ج- تجربه کاری
د- سازگاری و مهارتهای زبان (مدرک آیلتس با نمره حداقل 4 در دوسال گذشته)
برای ایجاد و راه اندازی یک کسب و کار در این استان ارایه یک طرح توجیهی با مالکیت جزیی و یا کامل که در آن بشرح جزییات راه اندازی و یا خرید یک کسب و کار در این استان می پردازد، ضروری است.

شرایط لازم :

الف- دارایی خالص حداقل 600.000 دلار کانادا که بصورت قانونی حاصل شده باشد.
ب- برای خرید و یا شروع یک کسب و کار در این استان بایستی حداقل 150.000 دلار سرمایه گذاری شود.
ج- بعد از انتخاب شدن از طرف استان، بایستی 200.000 دلار سپرده گذاری انجام گیرد.
د- کنترل 100% کسب و کار ایجاد شده و نیز مدیریت روز بروز آن در داخل استان

استان سسکچوان (Saskatchewan) :

کارآفرینی در این استان در دو حوزه و بخش قابل توضیح است :
الف- برای کارآفرینی غیرکشاورزی
ب- برای کارآفرینی کشاورزی

کارآفرینی غیرکشاورزی :

شرایط لازم :

الف- داشتن 500.000 دلار دارایی و اموال
ب- سه سال سابقه مالکیت+مدیریت یک بیزنس و یا سه سال سابقه مدیریت ارشد (در 10 سال گذشته)
ج- قصد و اراده سکونت در استان سسکچوان
شرایط سرمایه گذاری در مهاجرت به کانادا :
الف- برای ایجاد یا خرید یک بیزنس در دو شهر Saskatoon و Regina بایستی حداقل 300.000 دلار کانادا سرمایه گذاری کرد.
ب- در سایر مناطق استان بایستی حداقل 200.000 دلار کانادا سرمایه گذاری کرد.
ج- در دو شهر مذکور در بند الف، بایستی حداقل دو شغل ایجاد کرد.
د- هزینه بررسی پرونده 2500 دلار می باشد.
تنظیم و ارسال پرونده اولیه (EOI) هزینه ای ندارد. مدرک زبان مورد نیاز حداقل آیلتس 5.0

کارآفرینی کشاورزی :

شرایط لازم :  تمام موارد فوق به قوت خود باقیست بعلاوه انجام یک سفر تحقیقاتی-توریستی به استان و بررسی های لازم و سپس ارایه گزارش این سفر بهمراه مدارک اولیه.

جدول امتیازات

فاکتور توضیحات   
امتیاز   

سن
20 یا کمتر 0
21 تا 29 10
30 تا 39 15
40 تا 54 10
55 به بالا    0
انجام سفر تحقیقاتی 15
زبان بدون مدرک زبان 0
CLB 4 5
CLB 5 10
CLB 6 +    15
تحصیلات تحصیلات فنی و حرفه ای حداقل یکسال 10
بعد از دبیرستان ویا بالاتر 15
دارایی ها 500000 تا 549.999 0
550000 تا 749.999 5
750000 تا 999.999 10
1000000 به بالا 15
تجربه کاری 4 تا 7 سال  در کشاورزی وغیره 10
8 سال یا بیشتر تجربه کاری در کشاورزی و غیره 15
4 تا 7 سال تجربه کاری درکشاورزی و غیره با مالکیت بالای 50 % 15
8 سال یا بالاتر تجربه کاری در کشاورزی و یاغیره بامالکیت بالای 50 %    20
سرمایه گذاری دراستان 200000 تا 349.999 0
350000 تا 499.999 5
500000 تا 749.999 10
750000 تا 999.999 15
1000000 به بالا 20
گردش مالی 50000 تا 99.999 5
100000 تا 249.999 10
250000 تا 499.999 15
500000 به بالا 20
سرمایه گذاری دربخش های کلیدی اقتصادی علوم و تکنولوژی 15
ساخت و تولید 15
صادرات 15
توسعه Business روستایی 15
جایگزینی Business مناطق روستایی    15

استان یوکان (Yukon) :

شرایط لازم :

الف- حداقل دارایی خالص 500.000 دلار کانادا که 300.000 دلار آن بصورت نقد و یا اوراق قرضه بوده و بصورت قانونی کسب شده باشد و در ضمن این دارایی بایستی توسط یک مؤسسه حرفه ای ثبت شده در کانادا تأیید گردد.
ب- داشتن تجربه مدیریتی کافی مرتبط با بیزنس مربوطه
پ- جهت ایجاد کسب و کار قانونی بایستی مبلغ 300.000 دلار کانادا سرمایه گذاری انجام شود.
ت- ارایه مدرک زبان انگلیسی با نمره جنرال 4.0 و یا مدرک زبان فرانسه (دارای اعتبار)
ج- حداقل مدرک تحصیلی لیسانس (کارشناسی)
د- ارایه طرح توجیهی (Business Plan) جهت بیزنس پیشنهادی و تخصیص 300.000 دلار به طرح مذکور
و- اثبات قصد و اراده اسکان دراستان با ارایه طرح اقامت (Resettlement Plan)
ی- اثبات مدیریت روز بروز در کسب و کار فعلی در کشور مبدأ
گزینش بر اساس امتیازدهی صورت می پذیرد و این امتیازدهی بر اساس معیارهایی همچون: مدرک تحصیلی، زبان، تجربه کسب و کار، مبلغ سرمایه گذاری، ارزش دارایی، سن و مدت زمان بازدید از استان صورت می پذیرد. حداقل امتیاز لازم 65 می باشد.
متقاضیان اگر بتوانند در طی دو سال، طرح توجیهی خود را با موفقیت پیاده سازی نمایند، موفق به اخذ اقامت دایم خواهند شد.

استان منیتوبا (Manitoba) :

این استان با مساحتی حدود 648000 کیلومتر مربع و جمعیتی بالغ بر 1.3 میلیون نفر فقط در ده سال گذشته منتهی به سال 2016 پذیرای حدود 130000 مهاجر جدید از سرتاسر دنیا بوده است. برنامه جذب مهاجرین در این استان بنام MPNP می باشد (گروههای Skilled Worker & Business).
در بین حوزه های کارآفرینی، صنعت کشاورزی و رشته های مرتبط جهت سرمایه گذاری از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند.

شرایط لازم جهت سرمایه گذاری در برنامه کشاورزی (FSRI) :

الف- داشتن حداقل 500.000 دلار کانادا اموال و دارایی
ب- حداقل سه سال مالکیت یا مدیریت یک مزرعه کشاورزی در 5 سال اخیر
پ- اثبات داشتن مهارت و دانش تکنولوژی کشاورزی
ت- انجام سفر تحقیقاتی به استان منیتوبا قبل از هرگونه اقدام در یکسال اخیر
ج- در 12 ماه گذشته هیچگونه پرونده مردودی در استان نداشته باشد.
د- مبلغ حداقل 150.000 دلار جهت سرمایه گذاری
نکات مرتبط :
الف- هزینه بررسی پرونده 2500 دلار کانادا می باشد.
ب- قبل از هرگونه اقدام جهت مهاجرت بایستی یک سفر تحقیقاتی 5 روزه به استان منیتوبا انجام داد.
پ- بعد از ورود به کانادا، طی حداکثر دو سال بایستی بیزنس مربوطه را خریداری نموده و یا ایجاد نماید.

کارآفرینی در رشته های غیرکشاورزی استان منیتوبا (PNP-B) :

شرایط لازم :

الف- حداقل دارایی 500.000 دلار کانادا
ب- حداقل سه سال سابقه مدیریت ارشد و یا مالکیت یک بیزنس در 5 سال اخیر
ج- بدست آوردن حداقل 65 امتیاز (جهت ورود به POOL)

جداول امتیازات

درصد مالکیت

شرح امتیاز   
تجربه مالکیت ومدیریت بالای 50% 15
تجربه مالکیت و مدیریت 20% تا 50% 12
مدیر ارشد 10


سن

سن امتیاز   
زیر 21 0
21 تا 24 5
25 تا 29 10
30 تا 44 15
45 تا 49 10
50 تا 54 5
بالای 54 0

دارایی ها

شرح امتیاز   
350هزار تا 500 8
500 هزار تا یک میلیون 10
1 تا 1.5 میلیون 12
1.5 تا 2 میلیون 13
2 تا 2.5 میلیون 14
بالای 2.5 میلیون 15


زبان انگلیسی یا فرانسه

توضیحات نمره CIB امتیاز   
حداقل زبان انگلیسی یا فرانسه کمتراز 4
0
زبان متوسط 4 تا 6 15
زبان درسطح خیلی خوب وعالی بالای 6 20


سابقه مدیریت

تجربه کاری

امتیاز   
بالای 10 سال 15
6 تا 10 سال 10
3 تا 6 سال 5


شرح امتیاز   
سفر تحقیقاتی بمدت حداقل 5 روز و انجام تحقیقات لازم 15
داشتن فامیل که بمدت یکسال اقامت در استان را داشته باشد. 5
داشتن فرزند دانشجو دراستان 5
همسردارای زبان IELTS 5 وبه بالا باشند. 10
متقاضی و یا همسر وی حداقل یکسال دراستان درس خوانده 6 ماه کارکرده باشند. 5

-    این پروسه ابتدا بصورت EOI (درخواست متقاضی) انجام می گیرد و بمدت یکسال اعتبار دارد و در صورت عدم پذیرش، از اعتبار ساقط خواهد شد.
-    اجرای سفر تحقیقاتی اجباری نبوده ولی امتیاز آور است (15 امتیاز).
-    سفر تحقیقاتی بایستی در یکسال اخیر انجام پذیرفته باشد.
-    در سفر تحقیقاتی متقاضی می تواند در سمینارهایی که توسط اداره مهاجرت منیتوبا بصورت هفتگی برگزار میگردد، شرکت نماید.

اگر قصد مهاجرت و یا سفر توریستی به کانادا و یا استرالیا را دارید، با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تماس حاصل فرمائید و از مشاوره رایگان حضوری ما بهره مند شوید.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید