• 25 آذر 1398
  • +98 (021) 88743000

روشهای اخذ اقامت دائم کبک

روشهای اخذ اقامت دائم کبک

روشهای اخذ اقامت دائم کبک

الف- برنامه نیروی متخصص و ماهر (Skilled Worker) :

این برنامه بر اساس سیستم امتیازدهی بوده و متقاضی جهت اخذ CSQ (Quebec Selection Certificate)

بایستی حداقل 50 امتیاز (برای افراد مجرد) و 59 امتیاز (برای افراد متأهل) کسب نماید.

مکانیزم سیستم امتیازدهی به قرار زیر می باشد

فاکتورهای مؤثر

امتیاز   
تحصیلات بین 2 الی 14
نوع تخصص 12    
پیشنهاد شغلی (Job Offer) 10   
تجربه کاری 8   
سن 16   
   مهارت زبان اول و دوم
22  
سکونت و خانواده در کبک 8   
 مشخصات همسر 17  
فرزندان 8   
توانایی مالی 1   

توجه : مدارک زبان بایستی بهمراه تقاضانامه متقاضی ارسال گردند.ب- برنامه بیزنسی که خود به سه زیر برنامه سرمایه گذاری ، کارآفرینی و خوداشتغالی تقسیم می شود :

سرمایه گذاری کبک (Investor Program)

شرایط سرمایه گذاری :


الف – حداقل ارزش خالص دارایی متقاضی و یا همسر وی به مبلغ 2.000.000 دلار کانادا باشد.


ب- حداقل دو سال طی 5 سال گذشته تجربه در مدیریت و مالکیت (در حوزه های تجارت، صنعت و یا کشاورزی) داشته و می بایستی حداقل دو نفر کارمند با پوشش بیمه ای داشته باشد.


ج- سرمایه گذاری بایسته به میزان 1.200.000 دلار کانادا بمدت 5 سال بموجب قراردادی که منعقد میگردد؛ این مبلغ را بایستی در اختیار استان کبک قرار داده و پس از 5 سال بدون سود برگشت داده خواهد شد.کارآفرینی کبک (Entrepreneur Program)

متقاضی باید بيزينسی را در کانادا خريداری و یا تاسيس نماید که بیش 33.33 % سهام آن را دارا باشد و همچنين بايد نقش فعال در اداره آن بيزينس داشته باشد.


شرایط لازم این امر به شرح ذیل است :


الف- حداقل ارزش خالص(دارایی های متقاضی و یا همسر وی)  300.000 دلار کانادا


ب- حداقل 2 سال از 5 ساله گذشته، داشتن تجربه مدیریت بر(حوزه های برنامه ریزی، کنترل و مدیریت نیروی انسانی، مواد و منابع مالی) و یا تحت کنترل داشتن حداقل 25% از بیزنس مربوطه


ج- در اولین سه سال ورود به کبک، حداقل بمدت یکسال شرایط کارآفرینی لازم را احراز کرده باشد (یکصد هزار دلار سرمایه گذاری بهمراه استخدام یکنفر شهروند کانادا و نیز یکسال مدیریت بیزنس مذکور)


د- حداقل یکنفرمقیم کانادا را در کسب و کار ایجاد شده استخدام نماید.


پرونده براساس فاکتور های سن،تحصیلات،آشنایی با استان کبک،آشنایی به زبان انگلیسی یا فرانسه ، ارزیابی و اولویت بندی میگردند.خوداشتغالی کبک (Self-Employed Program)

شما به عنوان متقاضی خوداشتغالی (Self-employed) می بایستی با استفاده از مهارتهای حرفۀ خود، توانایی و شرایط خوداشتغالی را داشته باشید. شما باید اثربخشی قابل توجهی در فعالیتهای فرهنگی، ورزشی، هنری و یا مدیریت مزرعه در کانادا داشته باشید.


الف- حداقل ارزش دارایی برای موارد فوق الذکر 100.000 دلار کانادا میباشد.


ب- شما باید حداقل 2 سال تجربه مرتبط با کاری که قصد دارید در کانادا انجام دهید را داشته باشید.


این روش مخصوص ورزشکاران، هنرمندان و کشاورزان می باشد که از طریق حرفه خود اقدام به مهاجرت نمایند.


پرونده براساس معیارهای : سن، تحصیلات، دانش اطلاعاتی استان کبک و نیز آشنایی به زبان ارزیابی و اولویت بندی میگردند.مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید