• 5 اسفند 1396
  • +98 (021) 88743000

مشتریان موفق ما

مشتریان موفق ما

   برخی از مشتریان موفق ما در سال 2016 :


1- سرکار خانم م. بهمنی و همسر ایشان آقای ع.ا. صافی که از طریق برنامه Skilled Worker استان کبک کانادا در مورخه 9-6-2016  موفق به اخذ ویزای کانادا شدند. برایشان آرزوی موفقیت و سربلندی داریم.


2- سرکار خانم پ. محمدی و پسر نازنین ایشان آقای آ. مکارمی اقدم که از طریق برنامه Skilled Worker استان کبک کانادا در مورخه 8-3-2016  موفق به اخذ ویزای کانادا شدند. برایشان آرزوی شادکامی و بهروزی داریم.


3- جناب آقای آ. علیخانی از طریق برنامه سرمایه گذاری استان کبک کانادا در ماه نوامبر 2016  موفق به اخذ ویزای کانادا شدند. برای ایشان و خانواده گرامیشان آرزوی شادکامی و بهروزی داریم.
مهاجرتی موفق و مطمئن را با کانتیننتال تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید