• 29 آبان 1398
  • +98 (021) 88743000

ویزای فامیلی آمریکا

ویزای فامیلی آمریکا

در صورتیکه یکی از بستگان درجه یک شما  از قبیل پدر یا مادر یا خواهر  ویا برادر  ، فرزندان  و یا همسر شما در امریکا مقیم بوده و شهروند امریکا باشد شما قادرید با استفاده از این خویشاوندی گرین کارت امریکا را اخذ نمائید.

USA Family Visa

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید