• 5 اردیبهشت 1398
  • +98 (021) 88743000

اخبار مهاجرت استرالیا – ژانویه 2018

اخبار مهاجرت استرالیا – ژانویه 2018

به روز رسانی اخبار مهاجرت استرالیا– ژانویه 2018

تغییرات در 20 دسامبر 2017 و 4 ژانویه 2018 اعلام شد:
اداره مهاجرت و حفاظت نیروی مرزی نام خود را به وزارت امور داخلی تغییر داده است.
افزایش قانون های مالی برای  درخواست های بعضی ویزاهای دانشجویی

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید