• 5 اردیبهشت 1398
  • +98 (021) 88743000

ارزیابی رشته مهندسی نقشه برداری برای استرالیا

ارزیابی رشته مهندسی نقشه برداری برای استرالیا

چگونگی ارزیابی رشته مهندسی نقشه برداری

معمولا پروسه ارزیابی این گروه رشته از زمان دریافت اپلیکیشن یک ماهه انجام میگیرد. اگر سازمان درخواست مدارک بیشتری کند، این بازه زمانی ممکن است طولانی تر شود.
این سازمان تنها ارزیابی مدرک تحصیلی و سابقه کار متقاضی را انجام میدهد. و هیچگونه ارزیابی و پیشنهادی برای اپلیکیشن مهاجرت شما در اداره مهاجرتی استرالیا انجام نمی دهد. هرگونه مدارک به منظور مهاجرت باید برای اداره مهاجرت استرالیا ارسال شود. این مدارک ارزیابی صرفا برای ارائه به اداره مهاجرت استرالیا می باشد و هیچ ضمانتی برای استخدام شما در استرالیا را شامل نمی شود.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید