• 28 مرداد 1398
  • +98 (021) 88743000

اصلاح قانون تقبل هزینه های اجباری پزشکی برای مهاجران با بیماری های خاص

اصلاح قانون تقبل هزینه های اجباری پزشکی برای مهاجران با بیماری های خاص

کانادا قوانین غیرقابل پذیرش بودن پزشکی مورد مناقشه برای مهاجران روبرو با  هزینه های گزاف، و نیز تعریف خدمات اجتماعی را اصلاح می نماید.


دولت کانادا تغییرات عمده ای را در مورد قوانین غیرقابل پذیرش بودن پزشکی برای کاندیداهای مهاجرت به کانادا و یا اقامت کانادا اعلام کرده است که انتظار می رود تعداد قابل توجهی از مردودی ها را کاهش دهند.
این تغییرات دست کمیته مربوط به مهاجرت در پارلمان را باز می گذارد تا قانون 1-38 مربوطه را منسوخ نماید؛ در این قانون تصریح شده بود کسانی که هزینه های سنگین مراقبت های بهداشتی-پزشکی را سبب می شوند، از ورود به کانادا منع می شوند.
اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا  (IRCC) در حالی که با درخواست برای لغو این سیاست موافقت می کند، می گوید اقدامات لازم را برای انجام این کار در آینده انجام خواهد داد، در حال حاضر رقم مربوط به آستانه درخواست الزامات را سه برابر می نماید.
در سال 2017، آستانه هزینه برای تقاضاهای گزاف مربوطه، 6،655 دلار در هر سال یا 33.275 دلار در طول پنج سال بود.  بر اساس این ارقام، آستانه هزینه در حال حاضر 19،965 دلار در سال خواهد بود.
IRCC گفت تغییری که در روز 1 ژوئن اتفاق می افتد، به طور موثر با اکثریت موارد غیر قابل قبول پزشکی که امروز در کانادا دیده می شود، کنار می آید.


مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید