• 5 اردیبهشت 1398
  • +98 (021) 88743000

بهترین کشور از نظر شرایط زندگی

بهترین کشور از نظر شرایط زندگی

در سال 2018 کشور کانادا ، پس از کشور سوئیس، بهترین کشور دنیا به جهت کیفیت زندگی انتخاب شد.

بر اساس گزارش سالیانه  U.S. News & World Report کانادا بصورت کلی رتبه دوم را
پس از کشور سوئیس در بین 80 کشور بدست آورده است. این نظر سنجی در بین 21000 نفر
انجام شده و معیارهای نه گانه ای مد نظر قرار گرفت. لازم بذکر است از نظر کیفیت زندگی ،
کانادا مقام نخست را بدست آورد ولی با توجه به معیارهای دیگر رتبه دوم پس از سوئیس را
احراز نمود. رتبه های بعدی از آن کشورهای دانمارک، سوئد، نروژ و استرالیا شده است.
امتیاز سوئیس 10 و کانادا 9.9 بوده است. معیارهای در نظر گرفته شده عبارتند از : بازار کار
مناسب، قدرت اداره مالی، ثبات اقتصادی، شرایط خانوادگی، کیفیت درآمدی، ثبات سیاسی،
امنیت، سیستم آموزش عمومی مناسب و پیشرفته و سیستم درمانی عمومی مناسب. از نظر
شرایط بازار کار و ثبات سیاسی و امنیت، کانادا امتیاز 10 را کسب نمود و از نظر سیستم
درمانی عمومی خوب و سیستم های آموزشی امتیاز 9.9 را بدست آورد.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید