• 28 مرداد 1398
  • +98 (021) 88743000

تغییرات در سیستم امتیازدهی برنامه اکسپرس انتری فدرال در ماه ژوئن 2017

تغییرات در سیستم امتیازدهی برنامه اکسپرس انتری فدرال در ماه ژوئن 2017

اداره مهاجرت به کانادا اعلام نموده که در مورخه 6 ژوئن سال جاری ، متقاضیان فرانسوی زبان و کسانی که دارای برادر یا خواهر در کانادا هستند امتیاز جداگانه ای دریافت خواهند نمود. این تغییر یحتمل جابجایی عمده ای را در جمعیت موجود در اکسپرس انتری ایجاد نخواهد کرد ولی متقاضیان ذینفع از آن بهره مند خواهند شد.
تغییر عمده دیگر اینست که ثبت نام در بانک مشاغل کانادا (Canada Job Bank) اختیاری خواهد شد. البته تغییر عمده در سیستم امتیازدهی اکسپرس انتری کانادا در ماه نوامبر گذشته بوقوع پیوست که امتیاز مربوط به پیشنهاد شغلی (Job Offer) که 600 امتیاز بود کاهش یافته و در عوض امتیازدهی به متقاضیانی که تحصیلات خود را در کانادا به اتمام رسانده اند، افزایش یافته است. قبل از نوامبر گذشته تغییر خاصی در سیستم اکسپرس انتری نداشته ایم.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید