• 30 اردیبهشت 1398
  • +98 (021) 88743000

مهلت اسپانسرنمودن والدین جهت اخذ اقامت کانادا

مهلت اسپانسرنمودن والدین جهت اخذ اقامت کانادا

مهلت اسپانسرنمودن والدین جهت اخذ اقامت کانادا

فرزندانی که این شانس را پیدا نموده اند تا پدر، مادر، پدربزرگ و یا مادربزرگ خود را اسپانسر نموده و اقامت آنها در کانادا را تدارک ببینند، تا 24 جولای 2017 فرصت دارند مدارک خود را ارسال نمایند.

10000 دعوتنامه بصورت قرعه کشی از بین متقاضیان این برنامه (95000 متقاضی)، به اسپانسرکنندگان (دارای اقامت دائم یا شهروندی کانادا) ارسال شده است.


مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید