• 29 مهر 1397
  • +98 (021) 88743000

اطلاعیه انجمن مهندسین استرالیا

اطلاعیه انجمن مهندسین استرالیااز تاریخ یکم جولای سال 2017 هزینه رسیدگی به پرونده های ارزشیابی مهارت جهت ویزاهای اقامتی تغییر خواهد نمود.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید