• 29 مهر 1397
  • +98 (021) 88743000

تغییرات جدید در برنامه نیروی کار متخصص فدرال

تغییرات جدید در برنامه نیروی کار متخصص فدرال

از مورخه ششم ژوئن 2017 تغییرات زیر در برنامه نیروی کار متخصص فدرال (اکسپرس انتری) اعمال خواهد شد:


1- اعمال امتیاز اضافی جهت متقاضیانی که مهارت خیلی بالا در زبان فرانسه دارند.

2- اعمال امتیاز اضافی جهت متقاضیانی که در کانادا برادر یا خواهر دارند.

3- اعمال امتیاز اضافی جهت متقاضیانی که در سیستم بانک مشاغل کانادا بصورت داوطلبانه ثبت نام کرده اند.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید