• 29 آبان 1398
  • +98 (021) 88743000

با 100 هزار پوند نیز میتوان به انگلستان مهاجرت کرد

با  100 هزار پوند نیز میتوان به انگلستان مهاجرت کرد


   یا ویزای کارآفرینی TIER 1 Entrepreneur اداره مهاجرت انگلستان اعلام کرده که مهاجرت از نوع

با مبلغ 200 هزار پوند سرمایه گذاری امکان پذیر است، ولی یک نکته را بوضوح تبیین نکرده و اکثر متقاضیان این مرکز از آن آگاه نیستند  که اگر دو نفر و یا دو خانواده بخواهند با هم روی یک بیزنس واحد سرمایه گذاری کنند این مبلغ میتواند مابین این دو نفر یا خانواده تقسیم شود؛ پس هر یک از شما میتوانید نیمی و یا بخشی از این مبلغ را سرمایه گذاری کرده که این امر انگلستان را یکی از ارزانترین کشورهای جهان  برای سرمایه گذاری ساخته و شما میتوانید  با حداقل سرمایه مهاجرت کنید.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید