• 29 مرداد 1398
  • +98 (021) 88743000

هفته دوستی ایران و استرالیا

هفته دوستی ایران و استرالیا

هفته دوستی ایران و استرالیا


سفیر استرالیا و هیئت همراه با اعضا و مدیرعامل انجمن دوستی ایران و استرالیا دیدار کرده و درباره برنامه های طراحی شده برای اجرا در هفته دوستی گفت وگو کردند.در ابتدای این دیدار که در موزه فرش رسام عرب زاده و دبیرخانه هفته دوستی ایران و استرالیا برگزار شد، جناب سفیر و همراهانش به بازدید از گالری های فرش های قدیمی و نفیس موزه پرداختند.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید