• 2 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

تغییرات جدید در نحوه ارائه ویزای دانشجویی کانادا

تغییرات جدید در نحوه ارائه ویزای دانشجویی کانادا


در مورخه 13 جولای 2016 ، اداره مهاجرت کانادا تغییراتی را در نحوه ارائه ویزای دانشجویی به مرحله اجرا گزارد. در این تغییرات مقرر گردید اگر متقاضی ویزای دانشجویی نیاز به گذراندن دوره پیش نیاز زبان جهت ورود به دانشگاه را دارد، ویزای دانشجویی صرفا" جهت مدت زمان گذراندن دوره پیش نیاز صادر میگردد و پس از قبولی متقاضی در این دوره، شخص بایستی مجددا" تقاضای ویزا برای دوران تحصیل خود را بنماید.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید