• 28 آبان 1398
  • +98 (021) 88743000

بازگشایی برنامه های مهاجرتی استان انتاریو کانادا

استان انتاریوبازگشایی برنامه های مهاجرتی خود را برای سال 2017اعلام نمود. این استان در صدد جذب نیروهای متخصص برای کارفرمایان مستقر در این استان از طریق برنامه های مهاجرتی فعال می باشد.
سهمیه پذیرش مهاجرین استان انتاریو از 6000 به 6500 افزایش یافته و این تنها به علت موفقیت چشم گیر این استان در سال گذشته برای پذیرش متقاضیان واجد شرایط و متخصص در جهت پیشبرد منافع اقتصادی استان بوده است. برنامه های مهاجرت به کانادا موجود در زمینه پذیرش متخصصین و دانشجویان فارغ التحصیل و کارآفرینان با تجربه و پذیرش کارکنان کلیدی برای گسترش فعالیت های اقتصادی شرکت های خارجی در انتاریو برنامه ریزی شده است.
بزودی برنامه های مهاجرتی استان بازگشایی خواهد گشت. این برنامه درصدد جذب فارغ التحصیلان خارجی یکی از مؤسسات آموزشی این استان در سطوح کارشناسی ارشد و دکترا و متخصصین واجد شرایطی که در حوزه رقابتی اکسپرس انتری دارای پروفایل می باشند و آگاهی و تسلط بالا به یکی از زبانهای رسمی کانادا را دارند، می باشد. دانشجویان فارغ التحصیل برای استان در جهت پیشبرد منافع اقتصادی از اهمیت بسزایی برخوردارند.
علاوه بر این با مدرنیزه کردن پذیرش درخواست متقاضیان و کمک گرفتن از سیستمهای الکترونیکی متقاضیان واجد شرایط با دقت وسرعت بیشتری نسبت به قبل، مورد ارزیابی و انتخاب قرار خواهند گرفت.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید