• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

تلاش استان کبک کانادا جهت تشویق فارغ التحصیلان خارجی به ماندن در استان

تلاش استان کبک کانادا جهت تشویق فارغ التحصیلان خارجی به ماندن در استان


تلاش استان کبک جهت تشویق فارغ التحصیلان خارجی دانشگاه های این استان برای ماندن

دولت کبک اعلام نموده مبلغ 1/6 میلیون دلار را جهت تشویق فارغ التحصیلان خارجی دانشگاه های این استان برای ماندن و ترک نکردن این استان سرمایه گذاری می نماید. تمرکز بر روی شعار "من مونترال را انتخاب میکنم " می باشد. دولت کبک انتظار دارد تا این برنامه الگویی برای دیگر سازمانهای ذیربط جهت ابقا و باقی نگهداشتن فارغ التحصیلان مشابه در این استان قرار گیرد. 
مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید