• 29 مهر 1397
  • +98 (021) 88743000

تکمیل ظرفیت دو گروه از مشاغل موجود در لیست SOL

تکمیل ظرفیت دو گروه از مشاغل موجود در لیست SOL

تکمیل ظرفیت دو گروه از مشاغل موجود در لیست SOL

مشاغل اعلام شده در ذیل به سقف مورد نیاز خود در سال مالی2017-2016 رسیدند و این بدان معنی است که جهت مشاغل مندرج در ذیل تا ابتدای جولای سال 2017 میلادی دعوت نامه ای برای زیر گروه 189 و 489 خویشاوندی صادر نخواهد شد و متقاضیانی که این تخصص ها را دارند بایستی تا دهم تیر ماه 96 منتظر اعلام ظرفیت جدید از جانب اداره مهاجرت دولت استرالیا باشند.

Computer Network Professionals   

Computer Network and Systems Engineer

Network Administrator

Network  Analyzer

Other Engineering Professionals

Aeronautical Engineer

 Agricultural Engineer

 Biomedical Engineer

 Engineering Technologist

 Environmental Engineer

 Naval Architect

Engineering professionals nec

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید