• 2 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

تغییرات جدید لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا

تغییرات جدید لیست مشاغل مورد نیاز استرالیا


این مشاغل از یکم جولای 2016 به لیست SOL اضافه شده است:
•    Orthotist or Prosthetist (ANZSCO 251912)
•    Audiologist (ANZSCO 252711)

این مشاغل از یکم جولای 2016 از لیست SOL حذف شده است:    
•    Mining Engineer (Excluding Petroleum) (ANZSCO 233611)
•    Petroleum Engineer (ANZSCO 233612)
•    Metallurgist (ANZSCO 234912)
•    Environmental Health Officer (ANZSCO 251311)
•    Occupational Health and Safety Adviser (ANZSCO 251312)
•    Dental Hygienist (ANZSCO 411211)
•    Dental Prosthetist (ANZSCO 411212)
•    Dental Technician (ANZSCO 411213)
•    Dental Therapist (ANZSCO 411214).

 

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید