• 1 بهمن 1398
  • +98 (021) 88743000

VETASSESS استرالیا

VETASSESS استرالیا

تغییر روند ارزشیابی اداره VETASSESS استرالیا


از ابتدای سال 2015 اداره VETASSESS  روند بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی افراد را تغییر داده است، بدین طریق که کلیه افراد بر اساس بالاترین مدرک تحصیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و می بایست فرد مورد نظر، بعد از پایان تحصیلاتش حداقل 1 سال سابقه کاری داشته باشد.

مهاجرتی موفق و مطمئن را با مشاورین مهاجرت کانادا - استرالیا تجربه کنید

هم اکنون تماس بگیرید